అలస్కాలో వరుస భూకంపాలు...

Submitted by ganesh on Sat, 12/01/2018 - 14:34
అలస్కాలో వరుస భూకంపాలు...
  • రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.5.7గా నమోదు

  • తప్పిన ప్రాణనష్టం, భారీగా ఆస్తినష్టం

  • యాంకరేజ్ నగరంలో భూకంప కేంద్రం గుర్తింపు

 

           అమెరికాను వరుస భూకంపాలు వణికించాయి. అలస్కాలో రెండు వరుస భూకంపాలు ప్రజలను వణికించాయి. భూ కంపాల తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్ పై ఒక చోట 7గా.. మరో చోట 7.5గా నమోదయ్యాయి. భూకంపాల్లో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ఐతే భారీగా ఆస్తినష్టం సంభవించింది. పెద్దపెద్ద భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. అలస్కాలోని యాంకరేజ్ నగరానికి సమీపంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు.

Earthquake In Alaska
Earthquake
Alaska
us
Earthquake news
Earthquake Breakings
Earthquake Breaking Updates
Earthquake Latest Breakings
AP24x7
AP24x7 news
AP24x7 telugu news
AP24x7 live
AP24x7 YouTube
AP24x7 Live News
AP24x7 exclusive
AP24X7 Live Telugu
AP24X7 Telugu
AP24X7 Telugu Live
TELUGU NEWS
AP24X7 Headlines
AP24X7 Flash News
Earthquake In Alaska

YOU MAY LIKE