సుబ్రహ్మణ్యశ్వేరుడికి రుద్రాభిషేకం

Submitted by ganesh on Thu, 12/06/2018 - 13:12
సుబ్రహ్మణ్యశ్వేరుడికి రుద్రాభిషేకం
  • ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం

  • సుబ్రహ్మణ్యశ్వేరుడికి రుద్రాభిషేకం

  • లక్ష బిల్వ పత్రాలతో పూజలు

 

         మోపీదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. మాస శివరాత్రి రోజున స్వామి వారికి ఆలయ అర్చకులు వేదపారాయణం నిర్వహించి, లక్ష బిల్వ పత్రాలతో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయాన్ని చామంతి పూలతో అలంకరించారు. శివలింగం అలంకారంలో దీపాలు వెలిగించారు. అనంతరం స్వామి వారి కల్యాణం నిర్వహించారు.

subramanya swamy
Subramanya Swamy News
Subramanya Swamy Breakings
Subramanya Swamy Breaking News
AP24x7
AP24x7 news
AP24x7 telugu news
AP24x7 live
AP24x7 YouTube
AP24x7 Live News
AP24x7 exclusive
AP24X7 Live Telugu
AP24X7 Telugu
AP24X7 Telugu Live
TELUGU NEWS
AP24X7 Headlines
AP24X7 Flash News
Rudrabishakam to Subramanya Swamy

YOU MAY LIKE