విజయ్ దేవరకొండ ‘మీకు మాత్రమే చెబుతా’ లేటెస్ట్ ఫొటోస్…