తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలోభక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులువేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ సర్వదర్శనానికి 8గంటల సమయం, టైమ్‌  స్లాట్‌  టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు 3గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్నశ్రీవారిని 64వేల 394మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.10కోట్లరూపాయలు.