తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 1 కంపార్టుమెంట్ లో వేచివున్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 3 గంటల సమయం పడుతుంది. టైం స్లాట్, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2 గంటలు సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. కాగా నిన్న శ్రీవారిని 67835 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.